BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN: 1940 - 1945.

Den 9. april 1940 kl. 04:15 kom krigen til Danmark, Hitler indledte Operation Weserübung, som var kodenavnet for den tyske besættelse af Danmark og Norge.
Den tyske hær bestod af 40.000 mand som besatte Danmark og Norge.
De tyske tropper mødte kun let modstand i Sønderjylland og ved Amalienborg mellem tyske soldater og livgarden, men ellers var der ikke nogen modstand.
Tyske bombefly fløj over de største byer i Danmark og de smed ikke bomber, men deres opråb eller flyveblade udover byerne, og flyvebladet var skrevet på meget dårligt dansk.
I Sønderjylland kostede kampen 16 danske soldater livet og 23 blev såret.


DANSKE SOLDATER VED ÅBENRÅ DEN 9. APRIL 1940.

Samtidigt med kamphandlingerne mod den tyske hær i Sønderjylland overbragte den tyske gesandt Cecil von Renthe-Fink et tysk ultimatum til den danske udenrigsminister Peter Munch. Danmark skulle opgive al modstand, og til gengæld ville Danmarks politiske uafhængighed og dansk territoriale integritet blive respekteret af Tyskland. Men hvis ikke, så ville tyskerne bombe København og andre byer til ruiner.
Udenrigsminister Peter Munch var rystet over at den dansk-tysk ikke-angribspagt var blevet overtrådt, men kl. 05:30 indkaldte han et hastemøde for regeringen på Amalienborg.
Kl. 06:00 overgav Danmark sig til Tyskland og tyskerne forsatte deres angreb på Norge, som først overgav sig efter flere ugers hårde kampe, hvor den allierede hær fra Storbritannien og Frankrig prøvede at komme til hjælp, men måtte trække sig tilbage.
I radioen udsendte man følgende meddelse:

“Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder. Den danske Regering har under Protest besluttet at ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold dertil kundgøres følgende:
De tyske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med den danske Værnemagt, og det er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver Modstand overfor disse Tropper. Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa præge Landet, og loyal Optræden maa udvises overfor alle, som har en Myndighed at udøve.
København, den 9. April 1940.
Christian R.
Th. Stauning”.

Bagefter sagde Christian 10. i radioen:

“Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle I By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger. Gud bevare Dem alle, Gud bevare Danmark!”

Befolkningen var vrede over hvorfor den danske hær ikke gjorde mere modstand, men der var intet at gøre. Kort tid efter besættelsen begyndte den danske modstandsbevægelse så småt at organisere sig og tilslutningen til modstandskampen begynde at vokse.

Den 16. april 1940 fødte kronprinsesse Ingrid parrets første barn, datteren prinsesse Margrethe, som er Danmarks nuværende dronning Margrethe 2.
Hun blev døbt Margrethe Alexandrine Torhildur Ingrid den 14. maj 1940 i Holmens Kirke.
Margrethe blev konfirmeret den 1. april 1955 på Fredensborg Slot.


PRINSESSE MARGRETHE - DANMARKS NUVÆRENDE DRONNING.

Den 22. juni 1941 blev mange af Danmarks kommunister arresteret af det danske politi, idet
tyskerne kort forinden havde krævet at statsminister Thorvald Stauning udførte ordren. Inden længe var 196 danske kommunister arresteret og indsat i Vestre Fængsel i København.
Men det danske politi blev tvunget til at udføre en storstilet klapjagt overalt i Danmark, og da aktionen var slut var 325 kommunister anholdt og fængslet. De blev derefter overført og interneret i Horserød-lejren i Nordsjælland 7 kilometer fra Helsingør.
Adskillige danske kommunister nåede med hjælp fra modstandsbevægelsen, at gå under jorden med falske papirer og andre blev hjulpet til Sverige som var neutral under krigen.

Frikorps Danmark blev oprettet den 29. juni 1941 og bestod af frivillige danskere som blev sendt på soldateruddannelse hos Waffen-SS i enheden Standard Nordwest på Langenhorn kasernen ved Hamburg i Tyskland. De skulle deltage i kampene på Østfronten på tysk side
i krigen mod russiske soldater især i Letland. Den danske hær og befolkningen betragtede dem for landsforrædere. Mange af dem blev dræbt i kamp på Østfronten fra 1941-1943.
Den 20. maj 1943 blev Frikorps Danmark opløst og overført til den nyoprettede 11. SS Panzer
Grenadier Division Nordland som regiment 24 Danmark.


TEGNING AF SOLDAT FRA REGIMENT 24 DANMARK.

En del af soldaterne rejste derefter hjem til Danmark og blev medlem af HIPO-korpset som var et uhyggeligt terrorkorps på tysk side imod den danske civilbefolkning og de danske frihedskæmpere. Andre blev medlem af Schalburgkorpset som skulle afløse dansk politi, da
den tyske hær var utilfreds med sikkerheden, samt ro og orden i Danmark.
Efter Danmarks befrielse den 4. maj 1945 blev mange af de overlevende danskere fra regiment 24 Danmark anholdt som landsforrædere og idømt lange fængselsstraffe.
Desuden blev alle medlemmer af Hipo-korpset og Schalburgkorpset anholdt efter Danmarks befrielse den 4. maj 1945.
Ved retsopgøret efter krigen blev 103 danskere især fra Hipo-korpset og Schalburgkorpset dømt til døden for landsforræderi, mord og terrorhandlinger. 78 af disse domme blev stadsfæstet af Højesteret, og 46 af dem blev henrettet ved skydning i perioden fra 5. januar 1946 til 20. juli 1950. Resten af de dødsdømte 32 danskere blev benådet af justitsministeren og idømt livsvarigt fængsel, heraf var der 2 kvinder.
Den ene kvinde hed Maren Margrethe Bartram ( 23. februar 1924 - død efter 1976 ), som blev gift i 1956 med en svensk læge som hed Thomsen i Sverige, den anden kvinde hed Ellen Anna Margrethe Christensen alias Jenny Holm ( 3. september 1916 - 14. februar 1999 ).

Vilhelm Buhl ( 16. oktober 1881 - 18. december 1954 ) fra partiet Socialdemokratiet blev ny statsminister i en kort periode fra den 4. maj 1942 og indtil den 9. november 1942.
Han blev gift den 20. november 1908 med Thyra Schmidt ( 29. januar 1880 - 11. marts 1959 ).
Hun fødte den 18. juli 1910 sønnen Søren Peter Thygesen Buhl ( 18. juli 1910 - 14. november 1974 ). Den 2. oktober 1911 fødte hun sønnen Knud Buhl ( 2. oktober 1911 - 15. april 1991 ).
Hun fødte den 16. august 1914 datteren Gerda Metha Magdalene Buhl ( 16. august 1914 -
18. marts 1993 ). Den 30. maj 1920 fødte hun sønnen Jens Buhl.


VILHELM BUHL.

Erik Julius Christian Scavenius ( 13. juli 1877 - 29. november 1962 ) fra partiet Det Radikale Venstre blev ny statsminister den 9. november 1942 og han fortsatte på posten indtil Danmarks befrielse den 5. maj 1945.
Han blev den 6. juli 1913 gift med Emma Eliza Hansen ( 2. februar 1869 - 26. maj 1949 ). Hans kynisme var tydelig da han blev skilt fra Emma Eliza Hansen Svavenius da hun var 77 år gammel i 1946. Han skubbede hende brutalt ud i mørket uden at efterlade hende penge til at leve for og var fuldstændig ligeglad med hvad der ville blive af hende.
Årsagen var at han som 65 årig under krigen i 1942 havde fundet en yngre elskerinde som var 27 år yngre end ham selv, den kun 38 årige Alice Ninon Duvantier ( 10. juni 1904 - 2001 ) som han giftede sig med den 10. september 1946. Alice Ninon Duvantier var efter afslutningen på 2. verdenskrig den 5. maj 1945 varetægtsfængslet i mere end 2 måneder, mistænkt for spionage og drabsforsøg under krigen. Hun blev løsladt den 15. juli 1945.


ERIK JULIUS CHRISTIAN SCAVENIUS.

I begyndelsen af 1943 begyndte tyskernes krigslykke at vende for alvor, især efter tyskernes blodige nederlag ved Stalingrad. Herefter begyndte modstanden at vokse rundt omkring i de besatte lande.
Fra 1943 til 1945 begyndte danskerne at gøre modstand mod tyskerne i flere former.
Modstandsbevægelsen udførte sabotage mod jernbanerne, broer, fabrikker, tyske militære installationer, bilparker og havne rundt omkring i landet.
Den danske sabotagegruppe BOPA ( Borgerlige Partisaner ) på ca. 180 personer udførte omkring 3.000 sabotageaktioner i Danmark i perioden fra 1942 til 1945 især imod skibe, jernbaner, fabrikker og tyske bilparker.
40 af BOPA’s danske sabotører blev dræbt i kamphandlinger imod tyske soldater, hippoer, eller blev fængslet og tortureret af Gestapo med hjælp fra danske stikkere, og blev til sidst skudt i Ryvangen af Gestapo.

Om natten imellem den 1. og 2. oktober 1943 forsøgte tyskerne at arrestere de 7000 danske jøder, men de fleste var allerede smuglet til Sverige, skjult ombord på fiskerkuttere, med hjælp fra den danske modstandsbevægelse.
Kun 472 jøder blev arresteret og overført til Theresienstadt koncentrationslejren. 52 danske jøder døde der.
De danske jøder i Theresienstadt kom tilbage til Danmark i april 1945.

Den 29. april 1944 fødte kronprinsesse Ingrid parrets andet barn, datteren prinsesse Benedikte på Amalienborg. Hun blev døbt Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid.


PRINSESSE BENEDIKTE ASTRID INGEBORG INGRID.

Da de danske modstandsgrupper lavede mere og mere sabotage mod de danske våben og flyfabrikker og DSB’s jernbaner som tyskerne havde stærkt brug for under de hårde krigsår 1944-1945, svarede tyskerne med deres schalburgtager eller modsabotage mod uskyldige og berømte danske forlystelsessteder. Store dele af Tivoli blev sprængt i luftet den 25. juni 1944, hvor den berømte koncertsal var slemt medtaget og blev først genopbygget i 1956.
Den 7. februar 1944 blev Nordisk Films studier i Valby også sprængt i luften og mange kendte danskere blev ofre for tyskernes brutale snigmord på åben gade ved højlys dag.

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945, reddede min farfar Jørgen Kretzschmer
( 14. januar 1925 ) sammen med nogle andre snedkerlærlinge en københavnsk politimand fra tyskerne den 19. september 1944, ved at trække politimanden op fra Amalienborg slotshave med et reb og helt op til snedkerværkstedet på 3. sal. Her blev politimandens uniform brændt i snedkerværkstedets fyr. Bagefter gav Jørgen ham snedkertøj på. Derefter kunne politimanden gå hjem og senere under jorden, uden at blive fanget af tyskerne.

Efter Danmarks regering gik af den 29. august 1943, og det danske politi blev deporteret til koncentrationslejre af den tyske besættelsesmagt den 19. september 1944, var Danmark blevet lovløs.
Tirsdag den 19. september 1944 besluttede den tyske besættelmagt i Danmark, at de danske politibetjente skulle anholdes. Omkring 1.967 danske politifolk blev arresteret og anbragt i Frøslev-lejren. Den 28. september 1944 blev de gennet ombord i godsvogne, og transporteret til KZ-lejren Buchenwald i Tyskland, en rejse på 16 timer uden vand og drikke. Formentlig nåede 5.000 danske politifolk at gå under jorden, og blev skjult af modstandsbevægelsen i Danmark, da tyskerne anholdt de 1.967 danske politifolk. Da 2. verdenskrig nærmede sig sin afslutning, blev de sidste overlevende danske politifolk befriet fra rædslerne i Buchenwald den 1. april 1945. Omkring 81 danske politifolk døde under deres fangenskab i KZ-lejren Buchenwald, og adskillige danske politifolk døde af underernæring og sygdom, kort efter de ankom til Danmark. Andre politifolk blev dræbt under kampe i Danmark imod tyske soldater, danskere i tysk tjeneste, især Schalburg-korpset og de berygtede Hippoer, i perioden op til befrielsen af Danmark den 5. maj 1945.
Der blev den 19. september 1947 oprettet en mindevæg i søjlegården på politigården i København, med navnene på de 157 danske politifolk som mistede livet under 2. verdenskrig.

Lovløsheden 1944-1945 var meget slem, især i København og befolkningen havde det meget hårdt, fordi næsten alting var rationeret. Kun en håndfuld mænd dannede et privat vagtværn og prøvede at holde lov og orden i København, men det var fuldstændigt håbløst.
Københavns underverden havde gode tider, især en af Københavns mest magtfulde gangsterbander, Edderkoppe-banden.

Jane Ebba Charlotta Horney ( 1918 - 20. januar 1945 ) blev gift den 27. december 1939 med
journalisten Herje Olof Sixten Granberg ( 22. august 1903 - 1958 ) i Sverige. Hun blev den 14. august 1944 anklaget for at være tysk spion. Den danske modstandsbevægelse bortførte Jane Horney den 19. januar 1945 og tog hende om aftenen med ombord på fiskekutteren, som hed Ternen HG 2106. Tidligt om morgenen 20. januar 1945 sejlede båden ud fra Fiskerihavnen og ud på øresund, hvor Jane Horney blev likvideret med to nakkeskud med en 9 mm Colt pistol. Gerningsmændene viklede hendes lig ind i jernkæder omkring hoften, og hendes ben blev bundet med tjæret tovværk. Hendes lig blev kort efter sænket ned i øresund.
Jane Horneys lig er aldrig blevet fundet efter ugerningen den 20. januar 1945.
Hvorvidt Jane Horney var spion for tyskerne er aldrig blevet bevist, men måske vidste hun for meget om den danske modstandsbevægelse og var derfor blevet en trussel som måtte elimineres og skaffes af vejen.


SHELLHUSET I KØBENHAVN I FLAMMER DEN 21. MARTS 1945.

        
SHELLHUSET I KØBENHAVN - DEN 21. MARTS 1945.

Den 21. marts 1945 blev Gestapos hovedkvarter, Shellhuset i København, bombet af 18 engelske musquitofly fra Royal Air Force. For at undgå bombning af Shellhuset havde Gestapo anbragt 26 danske modstandsfolk på øverste etage af Shellhuset. Desværre styrtede et musquitofly ned tæt ved Den Franske Skole på Frederiksberg. Derfor troede flere af de engelske fly at røgen fra det brændende fly på jorden var målet, og kastede deres dødbringende last imod skolen. 86 børn og 18 voksne blev dræbt på skolen, og 900 mennesker i kvarteret mistede deres hjem efter bombningerne fra Royal Air Force. Det var en stor tragedie så tæt på krigens slutning.
Af de 26 danske modstandsfolk blev 8 dræbt ved bombeangrebet og 18 modstandsfolk undslap med livet i behold ud i friheden.


SHELLHUSET I KØBENHAVN - I NUTIDENS DANMARK.

Den 1. maj 1945, fik den danske befolkning et budskab i radioen:
“Adolf Hitler var faldet i slaget om Berlin”.
Faktisk havde Hitler begået selvmord i sin bunker under Berlin den 30. april 1945.
Men så om aftenen kl. 20.36 den 4. maj 1945 kunne Danmark høre det glædelige budskab fra Londons BBC: “I dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvest-tyskland og i Danmark har overgivet sig”.
Hele Danmarks befolkning festede til den næste morgen, efter 5 års besættelse var Danmark atter fri.
Den næste dag, den 5. maj 1945, var der voldsomme kampe rundt i København mellem tyskerne og danske frihedskæmpere, men tyskerne måtte se det i øjnene, krigen var tabt.
De danske kvinder som havde haft tyske soldater som kærester, blev kaldt for tyskertøser.
Der blev spyttet på tyskertøserne og flere af dem blev klippet skaldet af de danske frihedskæmpere.
Den 12. maj 1945 fik Danmark besøg af den engelske feltmarskal, Bernard Montgomery, som fik en meget varm velkomst af den københavnske befolkning.


FELTMARSKAL MONTGOMERY I KØBENHAVN DEN 12. MAJ 1945.


GUNNER NU HANSEN TALER MED FELTMARSKAL MONTGOMERY.

Oversigten
Tilbage
Næste side