DEMOKRATI OG NEUTRAL: 1832-1929.

Efter at Göta kanalen blev åbnet i 1832, kom der gang i Sveriges økonomi.
Der kom også hurtigt gang i udbyggelsen af det svenske jernbanenet fra 1856 og efter Øresundstoldens ophævelse i 1857 blomstrede væksten i erhvervslivet, særligt den Svenske export, især trælasthandelen voksede voldsomt så den i 1880erne udgjorde halvdelen af Sveriges samlede eksport.
I 1844 døde Karl 14. Johan, og han blev efterfulgt af sønnen Oscar 1. som regerede Sverige-Norge fra 1844 til 1859.

              
KONG OSCAR 1. AF SVERIGE-NORGE.

Sveriges udenrigspolitik med Rusland stoppede og blev i stedet rettet mod Frankrig og Storbritannien.
I 1840 blev statsrådet ændret, syv af medlemmerne fik et departement også kaldet et ministerium under sig, og tre medlemmer blev rådgivende for regeringen.
Under Krimkrigen 1854-56 blev der i 1855 oprettet en bistandspagt med Frankrig og Storbritannien.
Da kong Oscar 1. døde, blev han efterfulgt af sønnen Karl 15., som regerede Sverige-Norge fra 1859-1872.
Prins Gustaf (5.) Adolf  blev født den 16. juni 1858, som søn af daværende konge af Sverige Oscar 2. (født 21. januar 1829) og dronning Sofia af Nassau
I 1863 havde Karl 15. givet Danmarks kong Christian 9. et løfte om militærhjælp til den kommende krig mod Prøjsen og Østrig-Ungarn.


KONG KARL 15. AF SVERIGE-NORGE.

Men den svenske regering gik imod kongens løfte, så Sverige måtte opgive militærhjælpen til Danmark, som tabte krigen mod Prøjsen og Østrig-Ungarn i 1864.
I 1866 fik Sverige en ny Riksdags-ordning, da stænderrepræsentationen blev afløst af et såkaldt tokammersystem.
Det første kammer skulle vælges af de kommunale råd, det andet kammer skulle vælges af borgere med en vis indtægt og formue, hvorved 5,5 procent af befolkningen fik valgret.
Lantmannapartiet havde efter 1868 flertal i andet kammer og bekæmpede storgodsejere og især embedsmænd, der var dominerede i første kammer.
Efter sin fars død i 1872 overtog kong Oscar 2. Sverige-Norges trone og regerede fra 1872-1907.


KONG OSCAR 2. AF SVERIGE-(NORGE).

Louis Gerard De Geer ( 18. juli 1818 - 24. september 1896 ) var Sveriges første statsminister
i perioden fra den 20. marts 1876 og indtil den 19. april 1880.
Han blev gift i 1848 med grevinde Caroline Wachtmeister. Hun fødte i 1849 datteren Elisabet De Geer, der døde af tuberkulose ti år gammel i 1859. I 1852 fødte hun sønnen Carl De Geer, der døde blot et år gammel i 1853. Caroline fødte den 27. november 1854 sønnen Gerhard Louis De Geer ( 27. november 1854 - 25. februar 1935 ) som blev Sveriges statsminister i perioden fra 27. oktober 1920 og indtil 23. februar 1921. I 1858 fødte hun sønnen Gerard De Geer ( 1858 - 1943 ). Senere i 1861 fødte hun tvillingerne Anna De Geer og Edvard De Geer.
Anna De Geer døde af difteri blot et år gammel i 1862.

Arvid Rutger Fredriksson Posse ( 15. februar 1820 - 24. april 1901 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 19. april 1880 og indtil 13. juni 1883.
Han blev gift i 1846 med grevinde Amailia De la Gardie. Senere i 1886 blev han gift med Ebba Augusta Hägerflycht ( 1843 - 1911 ). Han fik 4 børn i de 2 ægteskaber.

Prins Gustav (5.) Adolf giftede sig den 20. september 1881 med Victoria af Baden.
Prinsesse Victoria fødte den 11. november 1882 parrets første barn, sønnenprins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav (6.) Adolf.
Den 17. juni 1884 fødte prinsesse Victoria parrets andet barn, sønnen prins Vilhelm. Han døde den 5. juni 1965.

Carl Johan Thyselius ( 8. juni 1811 - 11. januar 1891) dannede en ny regering og blev stats- minister i perioden fra 13. juni 1883 og indtil 16. maj 1884.
Han blev gift i 1848 med Augusta Sofia Charlotta Melart. Hun fødte ham en datter.

Oscar Robert Themptander ( 14. februar 1844 - 30. januar 1897 ) dannede en ny regering og blev statsminister fra 16. maj 1884 og indtil 6. februar 1888.
Han blev gift i 1874 med Frida Marianna Dahlberg. Hun fødte ham tre børn.

Da Sverige var inde i en økonomisk krise i 1888, blev der gennemført en omfattende toldbeskyttelse.
Den voksende industri der blomstrede frem i Sverige i 1870erne, gjorde at der dukkede  et socialdemokratisk parti frem i Sverige.

Didrik Anders Gillis Bildt ( 16. oktober 1820 - 22. oktober 1894 ) dannede en ny regering og blev statsminister fra 6. februar 1788 og indtil 12. oktober 1889. Han var tipoldefar til Carl Bildt som var Sveriges statsminister i perioden fra 4. oktober 1991 - 6. oktober 1994.
Han blev gift i 1848 med Lucile Rosalie Dufva ( 14. december 1825 - 31. oktober 1916.
Hun fødte i 1850 sønnen Carl Nils Daniel Bildt ( 1850 - 1931 ).
I 1854 fødte hun sønnen Knut Gillis Bildt ( 1854 - 1927 ).
Desuden fødte hun yderligere et barn i ægteskabet.

Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af Margaretelund ( 24. juni 1833 - 2. april 1900 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 12. oktober 1889 og indtil 10. juli 1891. Han blev gift den 19. maj 1860 med grevinde Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe
( 25. december 1841 - 25. december 1913 ). Hun fødte ham tre børn.

Erik Gustaf Bernhard Boström ( 11. februar 1842 - 21. februar 1907 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 10. juli 1891 og indtil 12. september 1900.
Han blev gift i 1871 med Carolina “Lina” Almqvist. Hun fødte ham 6 døtre og en søn.

Efter år 1900 var det højrepartiet med ideer fra Lantmannapartiet, og det liberale folkeparti som havde magten i Riksdagen.

Fredrik Wilhelm von Otter ( 11. april 1833 - 9. marts 1910 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 12. september 1900 og indtil 5. juli 1902.
Han blev gift i 1863 med Mathilda Dahlström. Hun fødte ham syv børn.

Erik Gustaf Bernhard Boström dannede påny regering og blev statsminister i perioden fra
5. juli 1902 og indtil 13. april 1905.

Johan Olof Ramstedt ( 7. november 1852 - 15. marts 1935 ) dannede en ny regering og blev statsminister i en kortere periode fra 13. april 1905 og indtil 2. august 1905.
Han blev gift i 1878 med Henrika Charlotta Torén ( 1856 - 1938 ).

Den 15. juni 1905 giftede prins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav ( 6. ) Adolf sig med den engelske prinsesse Margaret Victoria Charlotte Augusta Norah ( 15. januar 1882 - 1. maj 1920 ). Vielsen foregik på Windsor Castle i London.

Christian Lundeberg ( 14. juli 1842 - 10. november 1911 ) dannede en ny regering og blev statsminister i en kortere periode fra 2. august 1905 og indtil 7. november 1905.
Han blev gift i 1865 med Anna Elfbrink. Hun fødte ham 6 børn.

Kong Oscar 2.s største nederlag som svensk konge var da Norge valgte at træde ud af Sveriges union i 1905.
Norge havde siden 1814 indgået en union med Sverige med fælles konge og udenrigstjeneste, da Danmark måtte afstå Norge til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning, men begge lande havde hver deres egne institutioner.
Selv om de to lande formelt var ligestillede, var Norge blevet tvunget ind i unionen og var den underlegne part.
Der havde i hele kong Oscar 2.s regeringstid været en del uenighed, hvor nordmændene kæmpede for større selvstændighed, og den 7. juni 1905 opsagde Norge unionsaftalen, da den norske nationalsamling Stortinget vedtog at:

“Unionen med Sverige under én konge er ophørt som følge af at kongen har ophørt med at være norsk konge.”

Oscar 2. bar dette nederlag med en så stor en værdighed, at han vandt stor respekt over hele Europa for den måde han tog unionsopløsningen på og ikke lod unionsopløsningen føre til krig.
Samme år da Norge var blevet selvstændig valgte man Danmarks kong Christian 9.s sønnesøn prins Carl og hans familie til Norges kongefamilie, så det var en bitter pille for både Sverige og Oskar 2. at sluge.
Den 22. april 1906 fødte prinsesse Charlotte parrets første barn, prins Gustav Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund Bernadotte.
Den 7. juni 1907 fødte prinsesse Charlotte parrets andet barn, sønnen prins Sigvard Oscar Fredrik Bernadotte af Wisborg. Han døde den 4. februar 2002, 94 år gammel.

Karl Albert Staaff ( 21. januar 1860 - 4. oktober 1915 ) dannede en ny regering og blev ny statsminister i perioden fra 7. november 1905 og indtil 29. maj 1906.
Han blev aldrig gift.

Salomon Arvid Achates Lindman ( 19. september 1862 - 9. december 1936 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 29. maj 1906 og indtil 7. oktober 1911.
Han ´blev gift i 1888 med Annie Almström. Hun fødte ham 3 børn.
Han døde ved et flystyrt i England den 9. september 1936.

Den almindelig valgret for mænd blev gennemført i 1909.
Men det var dog først i 1921 at både mænd og kvinder fik almindelig valgret til både Riksdagen og til kommunalråd i Sverige.
Den 8. december 1907 døde kong Oskar 2. og hans søn Gustav 5. efterfulgte ham som Sveriges nye konge og han regerede fra 1907-1950.


KONG GUSTAV 5. AF SVERIGE.

Den 28. marts 1910 fødte prinsesse Charlotte parrets tredje barn, datteren prinsesse Ingrid Victoria Sofia Lovisa Margaretha.  Hun blev den 24. maj 1935 gift med Danmarks kronprins Frederik (9.)
Den 28. februar 1912 fødte prinsesse Charlotte parrets fjerde barn, sønnen prins Bertil Gustav Oscar Carl Eugén. Han døde den 5. januar 1997.
Den 31. oktober 1916 fødte prinsesse Charlotte parrets femte barn, sønnen prins Carl Johan Arthur Bernadotte af Wisborg. Han døde i 2004.

Min mors farfar Johannes Olsson ( 23. september 1890 - 26. april 1975 ) blev indkaldt den
21. oktober 1910, og aftjente sin værnepligt i den svenske livgarde. Han blev udnævnt til vicekorporal i livgarden og tog sin afsked med militæret i 1912.
I september 1919 indvandrede han til Danmark, men blev først dansk statsborger i 1950.
Han mødte Oda Johannes Langhans og de blev gift den 28. marts 1925 i København.
De bosatte sig på Ajax Alle 17 i Hvidovre, hvor de blev boende resten af deres liv.


JOHANNES OLSSON SOM SVENSK GARDER I 1910.

Karl Albert Staaff dannede påny regering og blev for 2. gang statsminister i perioden fra
7. oktober 1911 og indtil 17. februar 1914.

Knut Hjalmar Leonard Hammarskjöld ( 4. februar 1862 - 12. oktober 1953 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra  17. februar 1914 og indtil 19. oktober 1917.
En socialdemokratisk-liberal regering tog i 1917 kontakt med de allierede.
Han blev gift den 3. september 1890 med Agnes Maria Carolina Almquist ( 15. januar 1866 - 21. januar 1940 ). Hun fødte ham sønnerne Bo Hammerskjöld, Åke Hammerskjöld, Sten
Hammerskjöld og den 25. juli 1905 kom den fjerde søn Dag Hjalmar Agne Carl Hammerskjöld (  25. juli 1905 - 18. september 1961 ) til verden.

Carl Johan Gustaf Swartz ( 5. juni 1858 - 6. november 1926 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 30. marts 1917 og indtil 19. oktober 1917.
Han blev gift i 1886 med Dagmar Lundström. Hun fødte ham sønnen Erik Swartz, datteren Brita Swartz og sønnen Oluf Swartz.

Nils Edén ( 25. august 1871 - 16. juni 1945 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 19. oktober 1917 og indtil 10. marts 1920.
Efter omfattende social uro i befolkningen, blev der indført en 8-timers arbejdsdag i 1919.
Han blev gift i 1904 med Maria Wallmark.

Gustav 5. havde en meget forsvarsvenlig politisk indstilling, der dog først slog igennem efter 1. verdenskrig, hvor Sverige var neutral i krigen sammen med Danmark og Norge.
Sveriges højreregering der blev ledet af Hjalmar Hammarskjöld som sørgede for at landet
var neutral, men han var venlig stemt overfor Tyskland.
Prinsesse Charlotte var gravid med parrets sjette barn, da hun fik en øreinfektion og døde den 1. maj 1920, kun 38 år gammel.
Prins Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav Adolf som nu var enkemand, giftede sig den 3. november 1923 med prinsesse Louise af Battenberg (født 13. juli 1889) i St. James' slotskapel, hvor de blev viet af ærkebiskoppen af Canterbury. Ægteparret fik desværre ingen børn. Hun døde den 6. marts 1965 som dronning Louise af Sverige.

Karl Hjalmar Branting ( 23. november 1860 - 24. februar 1925 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 10. marts 1920 og indtil 27. oktober 1920.
Han blev gift i 1884 med Anna Matilda Charlotte Kraemer født Jäderin ( 19. november 1855 - 11. december 1950. Hun var en anerkendt svensk forfatter

Gerhard Louis De Geer ( 27. november 1854 - 25. februar 1935 ) dannede en ny regering og blev statsminister fra 27. oktober 1920 og indtil 23. februar 1921.
Han blev gift i 1883 med Magdalena Sörensen. Hun fødte ham 5 børn.

Oscar Fredrik von Sydow ( 12. juli 1873 - 19. august 1936 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 23. februar 1921 og indtil 13. oktober 1921.

Karl Hjalmar Branting dannede påny regering og blev for 2. gang statsminister i perioden fra
13. oktober 1921 og indtil 19. april 1923.

Ernst Trygger ( 27. oktober 1857 - 23. september 1943 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 19. april 1923 og indtil 18. oktober 1924.
Han blev gift i 1891 med Signe Söderström.
Hun fødte i 1894 sønnen Carl Trygger ( 1894 - 1977 ). Desuden fødte hun 2 døtre.

Karl Hjalmar Branting dannede påny regering og blev for 3. gang statsminister i perioden fra
18. oktober 1924 og indtil 24. januar 1925.

Rickard Johannes Sandler ( 29. januar 1884 - 12. november 1964 ) dannede en ny regering og blev statsminister i perioden fra 24. januar 1925 og indtil 7. juni 1926.
Han blev gift i 1909 med Maria Lindberg. Hun fødte ham 3 børn.

Carl Gustaf Ekman ( 6. oktober 1872 - 15. juni 1945 ) dannede en ny regering og blev ny statsminister i perioden fra 7. juni 1926 og indtil 2. oktober 1928.
Han blev gift i 1900 med Laura Widlund ( 1879 - 1970 ). Hun fødte ham 4 børn.

Salomon Arvid Achates Lindman dannede påny regering og blev for 2. gang statsminister i perioden fra 2. oktober 1928 og indtil 7. juni 1930.

Oversigten
Tilbage Næste side