FRANKRIGS HISTORIE
Tilbage

OLDTIDEN:
800 F.KR. - 1099 E.KR.

MIDDELALDEREN:
1100 - 1559

STORHEDSTIDEN:
1560 - 1815

EUROPAS LEDER:
1815 - 1913

VERDENSKRIGENE:
1914 - 1946

EFTER 1945:
1946 - 2007

FRANKRIGS STATSLEDERERÆKKE

FRANKRIGS STØRSTE FELTHERRER

Til Oversigten