SYSTEMSKIFTET OG GENFORENINGEN: 1901-1920

Danmark var gået ind i det 20. århundrede.
Den 3. april 1901 var der folketingsvalg i Danmark.
Partiet Venstre vandt nemlig 76 ud af Folketingets 114 mandater, hvorved valgets taber regeringspartiet Højre gik fra 16 til 8 mandater. hermed var den gamle adels og godsejer-parti efter 30 år, slut.
I avisen Københavnerliv fra den 4. april 1901, stod der følgende tekst på forsiden:

”Venstre vinder en overvældende valgsejr. Ministeriet må gå! Valget i går har ganske gjort det af med Højre. Oppositionens store valgsejr må få ministeriets afgang til følge og det forventes, at der blive dannet et Venstreministerium.”

Selvom partiet Højre, som var de store godsejere og den danske adels parti igennem de sidste 30 år havde været flere gange i mindretal, så blev kong Christian 9. ved med at udnævne Højre-regeringer.
På trods af at der har været demokratiske valg i Danmark i de sidste 52 år, så var det stadigvæk kongen der suverænt udnævnte sine regeringer, og Christian 9. var tilhænger til Højre-partiet.
For siden den meget upopulære konseilspræsident Estrup kom til magten i 1875, havde partiet Højre kunne regere hen over hovedet på flertallet ved hjælp af provisoriske, dvs., midlertidige, finanslove.
Denne periode sluttede i 1894, hvor Estrup måtte gå af på grund af alderdom, efter 19 år som Danmarks konseilspræsident, og efter et forlig mellem Langstinget og Folketinget.
Hermed så Folketingets stærkeste parti, Venstre, endelig en mulighed for at komme til regeringsmagten.
Takket være pres fra danske industrimænd som f.eks. ØK’s stifter og etatsråd Hans Niels Andersen ( 10. september 1852 - 30. december 1937 ) i spidsen, lykkedes det at overbevise den konservative Christian 9. om, at han langt om længe måtte give plads for en parlamentarisk flertalsregering med Venstre.


HANS NIELS ANDERSEN.

Venstre-partiets stærke mand og leder var den 44 årige Jens Christian Christensen ( 21. november 1856 - 19. december 1930 ). Han var den åbenlyse regeringsleder for denne nye Venstre-regering.


JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN.

Men kongen havde ikke tillid til Christensen, og nægtede at lade en gårdmandssøn fra Vestjylland, som blot havde været lærer og kordegn, blive landets nye konseilspræsident.
Derefter besluttede ØK’s bestyrelse at gør professor Johan Henrik Deuntzer
( 20. maj 1845 - 16. november 1918 ), som var næstformand i ØK’s bestyrelse, til den nye konseilspræsident, hvilket passede langt bedre for kong Christian 9.


VENSTRES OG FOLKETINGETS FØRSTE KONSEILSPRÆSIDENT
JOHAN HENRIK DEUNTZER.


Og efter sit kurophold i Tyskland, udnævnte Christian 9. landets første Venstre-regering i juli 1901.
Dette historiske og politiske øjeblik i Danmarks historie, fik navnet Systemskiftet.
I avisen Politiken fra den 24. juli stod der:

”Det er 30 års kamp, som nu er endt med sejr for frisindede ideer og demokratiske anskuelser.
Rundt omkring i landet vil i dag tusinder af stemmer forenes i det samme ønske; Leve ministeriet. Leve Venstre. Leve det nye Danmark!”

Og som tak for dette arrangerede Venstre-regeringen den 1. september 1901 folketoget med deltagere fra hele landet.
Omkring 15.000 danskere gik sammen med kurs mod Amalienborg slot, for at takke kong Christian 9. for den nye Venstre-regering.
Regeringslederen i denne nye regering var dog J.C. Christensen, da professor Deuntzer blot mest en kransekagefigur.
Skaberen bag dette berømte folketog var kultusminister, dvs. kirke- og undervisningsminister J. C. Christensen.
4 år senere blev J. C. Christensen valgt til
konseilspræsident.

Samme år i 1901 havde nordmændene fået nok af at være i union med Sverige og Danmark.
Norge benyttede chancen og vupti så fik nordmændene efter en folkeafstemmning deres egen kongefamilie, faktisk var den nye norske konge lillebror til den senere kong Christian 10. af Danmark, så man kan vist godt sige at Danmark fik en lille hævn over svenskerne efter 91 års venten.
I 1902 blev Kjøbenhavns Sporvei-Selskabs gamle hestesporvogne elektrisk og kunne køre selv uden heste foran, på nær sporvognen Hønen, som kørte op og ned ad Nørregade og Frederiksborggade kørte med hestekræfter indtil 1915.


EN AF DE NYE KØBENHAVNSKE SPORVOGNE I 1902.

I København var sporvognene et meget populært transportmiddel i byen, indtil de begyndte at blive afløst af busserne i 1956, men det var først i 1972 at sporvognene blev taget væk fra Københavns gader.

Den 21. maj 1905 gik Venstrereformpartiet i opløsning og blev splittet, da man stiftede Det Radikale Venstre. Nogle medlemmer fra Venstrereformpartiet gik over i det nydannede parti, mens resten af medlemmerne gik ind i partiet Det Danske Venstre.
Partiet Venstre var blevet stiftet i 1884.

Jens Christian Christensen ( 21. november 1856 - 19. december 1930 ) fra partiet Venstre blev Danmarks nye konseilspræsident den 14. januar 1905 og han fortsatte på posten indtil den 12. oktober 1908.
Han blev gift med Karen Kirstine Christensen. ( 1. februar 1857 - 11. februar 1935 )


JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN.

Den 29. januar 1906 døde den gamle kong Christian 9., han blev 87 år gammel og havde været Danmarks konge i 43 år.
Christian 9. var mest kendt som Europas svigerfar, fordi alle hans 6 børn blev gift ind i Europas største kongehuse, en meget stor kongelig familie, så det var en stor begravelse og næsten alle kongelige fra Europa deltog i ligtoget til Roskilde Domkirke.
Hans søn kong Frederik 8. ( 3. juni 1843 - 14. maj 1912 ) blev udnævnt konge af Danmark.

Kong Frederik 8. var gift med Lovisa Josephine Eugenie af Sverige-Norge ( 1851 - 20. marts 1926 ), som fødte ham 8 børn, heriblandt kronprins Christian, sønnen Carl ( 3. august 1872 - 21. september 1957 ). Carl blev i 1905 kong Haakon 7. af Norge og er den dag i dag stamfar til den norske kongeslægt.
Så kom sønnen Harald ( 8. oktober 1876 - 30. marts 1949 ), sønnen Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustav ( 4. marts 1887 - 5. oktober 1944 ), dattern Louise ( 17. februar 1875 - 4. april 1906 ), datteren Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise ( 2. august 1878 - 12. marts 1958 ). Derefter kom datteren Thyra ( 14. marts 1880- 2. november 1945 ) og til sidst datteren Dagmar ( 23. maj 1890 - 11. oktober 1961 ).

      
KONG FREDERIK 8. AF DANMARK 1906-1912.

I begyndelsen af 1906 var gøgleren og filmmanden Ole Andersen Olsen ( 5. maj 1863 - 5. oktober 1943 ) i fuld gang med at producere film eller levende billeder til befolkningen, som det hed dengang, da han åbnede en af Danmarks første biografer, Biografteatret, på Vimmelskaftet nr. 47 i København i 1905.
Men det var ikke nok for Ole Olsen med at være biografdirektør og fremvise film.
Den 6. november 1906 grundlagde Ole Olsen sit eget filmselskab, Nordisk Film.
Selskabet havde fra starten flere navne f.eks. Ole Olsens Filmindustri eller Ole Olsens Filmfabrik, men med selskabets verdensberømte logo og varemærke, den levende isbjørn på globussen, besluttede Ole Olsen at beholde navnet Nordisk Film til sit lille filmfirma i Valby og han havde titlen generaldirektør for Nordisk Film.

                
GENERALDIREKTØR OLE OLSEN.   NORDISK FILMS ISBJØRN.

Nordisk Film havde ved udgangen af 1906 sine kontorer på den gamle biografadresse Vimmelskaftet nr. 47, Ole Olsen havde sine optagelsesteder og studier på en kolonihavegrund i Valby, som Ole Olsen havde købt. Desuden havde han en kopieringsfabrik for sine film i Frihavnen, en lille filial i Tyskland og en fast filmagent i Sverige, jo Ole Olsen gik ind for at gøre sit lille Nordisk Film-selskab internationalt kendt.
I 1907 udkom Nordisk Film med sit mesterværk af en storfilm, Løvejagten. Denne film blev samme år i 1907 selskabets allerstørste succes og blev solgt i 259 filmkopier.
Men denne film kom Ole Olsen i alvorlig knibe med lovgivningen, da der blev vist dyremishandling i filmen, som kom til at koste Olsens bevilling for sin biograf i Vimmelskaftet og filmen kunne først vises i Danmark i 1908.
Nordisk Film havde sin storhedstid med film i årene 1909-1916, hvor Ole Olsen med stolthed udtalte at man havde vist 143 fiktionsfilm og 46 rigtige film. Disse 189 film blev fremstillet i 7110 kopier og filmene blev vist over hele verden. Ole Olsens drøm var gået i opfyldelse.
Den 6. november 2006 havde Nordisk Film 100 års fødselsdag og kunne fejre at være Danmarks allerstørste og ældste filmselskab som har lavet mange tusinde film siden starten i 1906 og til den dag i dag.

Jacob Christian Hansen-Ellehammer ( 14. juni 1871 - 20. maj 1946 ) var faktisk uddannet som urmager, men han eksperimenterede med fremstilling af motorer.
Omkring år 1900 begyndte han at bygge Elleham motorcyklen, som blev fremstillet i ca. 1.000 eksemplarer. Den kom på markedet i 1904.
I 1905 fremstillede Ellehammer sin egen flyvemaskine, monteret med en 3-cylindret stjerne - motor som han også selv havde bygget. Efter utallige prøveflyvninger lykkedes det for Jacob Ellehanner den 12. september 1906, at lette fra jorden med sin 1906 model som en af de første i Europa. Det var omkring 42 meter at han fløj i en halv meters højde over jorden.
Den 28. juni 1908 lykkedes det for Ellehammer under en prøveflyvning i Kiel, Tyskland at lette og flyve over en strækning på omkring 50 meter.
Han blev gift med Anette Ellehammer omkring år 1904.
Hun fødte i 1912 sønnen Hans Ellehammer ( 1912 - 2006 ). Han gik i sin fars fodspor og blev også en dygtig opfinder.


JACOB CHRISTIAN HANSEN-ELLEHAMMER.

Falcks redningskorps blev oprettet i 1906 af Sophus August Falck ( 15. november 1864 - 29. juli 1926 ) og hed dengang Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S.
I 1963 blev selskabet fusioneret med Zone-Redningskorpset som var oprettet i 1923, og selskabet kom til at hedde De Danske Redningskorps, i daglig tale blot Falck-Zonen.
I 1977 blev navnet ændret til Falcks Redningskorps og i 2004 blev navnet ændret til Falck.

Niels Thomasius Neergaard ( 27. juni 1854 - 2. september 1936 ) fra partiet Venstre blev ny konseilspræsident ( statsminister ) fra den 12. oktober 1908 og indtil 16. august 1909.
I 1883 giftede han sig med Dagmar Jensine Cecilie Lind ( 2. april 1860 - død efter 1883 )


NIELS THOMASIUS NEERGAARD.

Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein-Ledreborg ( 10. juni 1839 - 1. marts 1912 ) blev i en meget kort periode ny konseilspræsident ( statsminister ) i Danmark, fra den 16. august 1909 og indtil den 28. oktober 1909.
Han blev gift  i 1867 med Ingeborg de Løvenørn ( 11. august 1842 - 28. oktober 1915 ).


JOHAN LUDVIG CARL CHRISTIAN TIDO HOLSTEIN-LEDREBORG.

Carl Theodor Zahle ( 19. januar 1866 - 3. februar 1946 ) fra partiet Det Radikale Venstre blev den 28. oktober 1909 ny konseilspræsident ( statsminister ) og han fortsatte på posten indtil
5. juli 1910.
Han blev gift den 31. oktober 1897 i København med Mathilde Henriette Trier ( 9. april 1869 - 28. september 1948 ). Hun fødte den 16. oktober 1898 sønnen Erik Zahle ( 16. oktober 1898 - 11. juni 1969 ).


CARL THEODOR ZAHLE.

I 1910 blev to dele fra det tidligere Venstrereformparti forenet sammen med Det Moderate Venstre. Og ved denne lejlighed antog deres fælles nye parti navnet Venstre og partiets landsorganisation blev grundlagt i 1929. Partiet Venstre fortsatte og er stadig partiet som vi kender i dag.

Klaus Berntsen ( 12. juni 1844 - 27. marts 1927 ) fra partiet Venstre blev derefter landets ny konseilspræsident ( statsminister ) den 5. juli 1910 og han fortsatte på posten indtil den
21. juni 1913. Han sad som politiker i folketinget i 51 år fra 1873 til 1924, hvilket ikke er overgået af andre personer siden.


KLAUS BERNTSEN.

Den 14. maj 1912 døde Frederik 8. af et hjertestop i Hamborg efter kun 6 år som konge.
Den nye konge blev sønnen kong Christian 10. ( 26. september 1870 - 20. april 1947 ).
Han regerede som Danmarks konge fra 14. maj 1912 - 20. april 1947.


KONG CHRISTIAN 10. AF DANMARK 1912-1947.

Kong Christian 10. blev gift i 1898 med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (  24. december 1879 28. december 1952 ) og hun fødte ham 2 børn, kronprinssønnen Frederik og sønnen arveprins Knud ( 27. juli 1900 - 14. juni 1976 ).

Carl Theodor Zahle fra partiet Det Radikale Venstre blev for anden gang konseilspræsident
( statsminister ) den 21. juni 1913 og han fortsatte på posten indtil 29. marts 1920.
Titlen blev ændret fra konseilspræsident til statsminister 21. april 1918.

I 1914 startede den 1. verdenskrig og Danmark erklærede sig for neutral.
Under 1. verdenskrig 1914-1918 deltog 30.000 sønderjyder på tysk side, 5000 blev dræbt under krigen i tysk militærtjeneste.
Blandt de 30.000 sønderjyder som deltog på tysk side, var min farmors onkel Antoni Christian Marius Christensen ( 1897 - 1980 ), han stak af fra militærtjenesten på Vestfronten og blev taget til fange af franskmændene og kom hjem efter krigen sluttede i november 1918.
Da krigen sluttede i 1918 var der depression i landet, og priserne på mad og meget andet steg højt.

Partiet Det Moderate Venstre var begyndt at gå i opløsning i 1915. Derfor valgte de at gå sammen med det gamle parti Højre samme år, og blev forenet i et nyt parti Det Konservative Folkeparti, som stadig er i Folketinget den dag i dag.

Peder Andersen Fisker ( 1875 - 1975 ) startede i 1905 fabrikken P.A. Fisker. Der blev i starten primært fremstillet støvsugere, men senere fremstillede han i årene 1919-1928 Danmarks mest berømte motorcykel som hed Nimbus. Senere i perioden fra 1934 til 1960 blev den nye model af Nimbus produceret.

I august 1918 påbegyndte man byggeriet af Danmarks nye politihovedkvarter i København.
Området var en gammel opfyldt tømmergrav, og udgravningen til fundamentet stillede store krav til bygherren, idet det blev nødvendigt at nedramme 3816 jernpæle på 3,5 meters længde
for at sikre et stabilt fundament til bygningen.
Politigården i København stod færdigbygget i nyklassicistisk byggestil i årsskiftet 1923-1924, og blev taget i brug første gang i februar 1924. Den officielle indvielse af bygningen skete dog først den 30. marts 1924. Den samlede pris for bygningen af Politigården blev 12,3 millioner danske kroner. Den danske stat overtog bygningen den 1. april 1938.
Det danske politi blev deporteret til koncentrationslejre af den tyske besættelsesmagt den 19. september 1944. De politifolk som undslap brændte deres uniformer og gik under jorden med hjælp fra den danske modstandsbevægelse.
Den 19. september 1947 blev mindevæggen for de faldne politifolk afsløret. Der står navnene på alle de 157 danske politifolk som døde i de tyske koncentrationslejre under krigen


POLITIGÅRDEN I KØBENHAVN I 1920ERNE.


POLITIGÅRDEN I KØBENHAVN SET OPPEFRA.

Partiet Danmarks Kommunistiske Parti blev stiftede i 1919 under deres første partinavn "Danmarks Venstresocialistiske Parti". Først året efter tog partiet sit nuvænende navn. Partiet var med i Folketinget i årene 1945-1960 og igen 1973-1979.
I 1989 dannede de gamle kommunister sammen med partiet Venstresocialisterne et nyt parti Enhedslisten, som kom med i Folketinget i 1994 og har været der siden.

Samme år 1919 så partiet Danmarks Retsbund eller bare Retsforbundet dagens lys for første gang og var i Folketinget frem til 1981.

I foråret 1920 gjorde Christian den 10. en meget stor fejltagelse, han afskedigede ministeriet Zahle, og danskerne blev naturligvis meget vrede over at kongen egenhændigt afsatte regeringen. Befolkningen opfattede det skete som et statskup.
Der var store demonstrationer mod kongen.
Demonstrationerne skulle fremsætte krav om republikkens indførelse.
Til sidst må Christian 10. bøje sig og Venstre overtog regeringsmagten.
Samme år indtraf der en stor glæde for Danmark, Sønderjylland blev stemt hjem til os efter 56 års besættelse.


KONG CHRISTIAN 10. TIL HEST I 1920.

I juli 1920 kunne Christian 10. ride over den nye dansk-tyske grænse på sin hvide hest, sammen med sine to sønner, kronprins Frederik og prins Knud, dette var en stor glædesdag for både kongehuset og Danmarks befolkning. Endelig havde Danmark fået sin hævn over Tyskland efter nederlaget i krigen 1864.
Et land var vendt tilbage til Danmark. Men blot 20 år senere kom tyskerne igen.

Carl Julius Otto Liebe ( 24. maj 1860 - 21. marts 1929 ) blev ny statsminister i en ganske kort periode fra den 30. marts 1920 og indtil den 5. april 1920.
Han blev gift med Johanne Heide ( 17. februar 1862 - 9. september 1934 ).


CARL JULIUS OTTO LIEBE.

Michael Petersen Friis ( 22. oktober 1857 - 24. april 1944 ) blev også ny statsminister i en ganske kort periode fra den 5. april 1920 og indtil den 5. maj 1920.


MICHAEL PETERSEN FRIIS.

Oversigten
Tilbage Næste side